Utleiekalender

Kvikne Fjellstyre har to fjellbuer. Begge disse er åpne buer, men til den ene (Storhøbua) er det mulig å leie med nøkkel for et forutsigbart hytteoppholdt. Til den andre bua kan du leie nøkkel til båt og garn (Litj- hiåsjøbua).