Båt og garn Litj- hiåsjøbua

Bua ved Litj- hiåsjøen står åpen for alle hele året og trengs ikke bestilles, men dersom en ønsker å leie båt og garn tar man kontakt med Kvikne Fjellstyre, ved sekretær, i forkant. Vi legger da inn dato for utleie i denne kalenderen slik at andre kan se om bua er opptatt før de planlegger en turen sin.