Villrein

Jakt i Forollhogna 2013

Jakt i Forollhogna 2013

Søknad om tildeling av fellingstillatelser for villrein innen Kvikne Østre Statsallmenning er forbeholdt innbyggere i gamle Kvikne sogn.

Det vil si som grensene var før kommunesammenslåinga i 1956, i praksis Kvikne sør til Kvikneskogen/Stubsjøen og nordover så langt som til Innset.

Villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset og disse søker via Inatur. Det er imidlertid også mulig å sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no, men forsøk Inatur først.

Reglement for villreinjaktsøknad

Kvikne Fjellstyre ønsker å innføre muligheten for lagsjakt under villreinjakta som ei prøveordning i en treårsperiode (2015 tom 2017). Etter endt prøveperiode skal ordninga evalueres. Mer om dette i dokumentet under:

Reglement for lagsjakt og søknad om lagsjakt

 

Legg igjen en kommentar