Jervefelling

Foto: Erik M. Ydse (SNO)

Kvikne Fjellstyre gir sin tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre Statsallmenning.

Tillatelsen gjelder kun de som har løst lisens for jakt på jerv, og som i tillegg har reinsjakt på KØS det aktuelle året. Andre må kontakte det lokale fjellstyrekontoret (Vollan gård, Vollanvegen 221) for utstedelse av tillatelse og fremvisning av jegeravgift.

Tillatelsen ble fattet under møte den 4.12.13 (sak 24/2013) og er gyldig inntil et eventuelt nytt vedtak fattes av Fjellstyret.

Ytterligere opplysninger om lisensfelling på jerv i Innlandet fylket, finner du på Statsforvalterens egen hjemmeside.