Småvilt

Kvikne fjellstyre forvalter Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet og etter Fjellova.

Det selges både jakt- og treningskort for KØS, dette kan du lese om lengre ned på denne siden.

Jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning

Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune) og utenbygds kan søke, og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Småviltjakt søker du om på via Inatur (søknad både for innenbygds og utenbygds).

Søknadsfrist for småviltjakt for begrenset periode (10.-30.september) er 1. april.

Treningskort for fuglehund innen Kvikne Østre Statsallmenning

I møte av 9.4.2014 vedtok Kvikne Fjellstyre å innføre salg av treningskort for KØS.

Informasjon om dette og hvordan du søker finner du her: Treningskort for jakthunder.

Legg igjen en kommentar