Småvilt

Rypespill om våren

 

Kvikne fjellstyre forvalter Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) etter retningslinjer gitt av Miljødirektoratet og etter Fjellova.

Det selges både jakt- og treningskort for KØS, dette kan du lese om lengre ned på denne siden.

 

Jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning

Både innenbygds og utenbygds kan søke- og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Utenbygds jegere søker småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur

Innenbygds jegere (Kvikne og Innset/gamle Kvikne kommune) søker småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning via epost: kvikne@fjellstyrene.no

Søknadsfrist for småviltjakt for begrenset periode (10.-24.september) er 1. april

Søknader mottatt etter fristens utløp vil ikke bli tatt til følge.

 

Treningskort for fuglehund innen Kvikne Østre Statsallmenning

I møte av 9.4.2014 vedtok Kvikne Fjellstyre å innføre salg av treningskort for KØS.

Informasjon om dette og hvordan du søker finner du her: Treningskort for jakthunder

Legg igjen en kommentar