Styre og daglig ledelse

Sekretær/fjelloppsyn:                                                                                                      Kristin Lund Austvik                                                                                                                                                   Tlf: 99274943                                                                                                                                 Epost: kvikne@fjellstyrene.no

Styret:

Leder: Rune Storli
2512 Kvikne
Varamedlem: Jorid Flaa


Ansvarsområder:

Villreinansvarlig
Arne Ingvar Nymoen
2512 Kvikne
Varamedlem: Leif Roar Børli

Fiskeansvarlig                                                                                                                                              Inger Grøtli
2512 Kvikne
Varamedlem: Thore Kleffelgård

Småviltansvarlig                                                                                                                                   Jan Helge Lien
Innset
7398 Rennebu                                                                                                                         Varamedlem: Håvard Rogogjerd

Eiendoms-/buansvarlig                                                                                                                 Janne Eggan (nestleder)
Ulsberg
7398 Rennebu
Varamedlem: Hallgeir Haugan

 

Alle spørsmål angående jakt og fiske går til sekretær enten på kvikne@fjellstyrene.no, eller på tlf 99 27 49 43

Legg igjen en kommentar