Styre og daglig ledelse

Sekretær/fjelloppsyn: 
Øyvind Lønnebotn
Tlf: 99274943
Epost: kvikne@fjellstyrene.no

Styret fra 2019:

Leder: Rune Storli
2512 Kvikne
Varamedlem: Leif Roar Børli

Villreinansvarlig
Arne Ingvar Nymoen
2512 Kvikne
Varamedlem: Britt Sæter Grue

Fiskeansvarlig 
Mona Sæbø                    
2512 Kvikne
Varamedlem: Thore Kleffelgård

Småviltansvarlig 
Jan Helge Lien
Innset
7398 Rennebu
Varamedlem: Hallgeir Haugan

Eiendoms-/buansvarlig 
Per Jostein Lilleindset (nestleder)
Ulsberg
7398 Rennebu
Varamedlem: Eirin Faber Næverdal

Alle spørsmål angående jakt og fiske går til sekretær enten på kvikne@fjellstyrene.no, eller på tlf 99 27 49 43

Legg igjen en kommentar