Fiske

Kvikne Østre Statsallmenning er med i en felles fiskekortordning for Kvikne. Skal du fiske på statsallmenningen kjøper du derfor fiskekort som gjelder for hele Kvikne (med noen få unntak). Les mer om dette fiskekortet og bestill fiskekort her.

Legg igjen en kommentar