Fuglehundtrening

Ønsker du å trene fuglehunden din på Kvikne Østre Statsallmenning?

I møte av 9.4.2014 vedtok Kvikne Fjellstyre å innføre salg av treningskort for KØS.

Kortene gir rett til trening med hund i hele Kvikne Østre Statsallmenning, i henhold til vårt jaktkart.

Kortet er gyldig fra 1.10 til 31.03

Pris:

kr 500,- / ses

kr 100,- / dag

kr 200,- / helg (fre- søn)

Kortene gir rett til trening med hund i hele Kvikne Østre Statsallmenning. Arealet vi disponerer er på over 124.000dekar.

GENERELLE VILKÅR

All trening skal følge aktsomhetskravene i hundeloven, viltloven og naturmangfoldloven. Det juridiske ansvar i forbindelse med denne aktiviteten ligger fullstendig hos hundeeier. Brudd på disse bestemmelsene kan medføre anmeldelse og straff. Disse bestemmelsene trer i kraft 01.10.2014, og gjelder inntil videre.

Kjøp av kort

Treningskortet får du kjøpt hos Inatur.