Årets villreinjakt er trukket

Kvikne Fjellstyre har idag, 31.5. trukket årets villreinjakt. Et vitne fra trekningslisten var tilstede under trekkingen. Alle som har søkt jakt har godtatt at navnet kan publiseres ihht. GDPR-reglementet.

Her finner du fullstendige trekningslister for Kvikne og Innset:

Tildelingsliste 2023 Kvikne

Tildelingsliste 2023 Innset

Etter trekningen kan de som er tildelt jakt i år søke om lagsjakt med andre som er tildelt jakt på statsallmenningen. Merk at Fjellstyret har innført et krav om at alle som søker lagsjakt må være tildelt jakt. Man kan derfor ikke danne jaktlag med noen på reservelisten lengre.

Statsallmenningen er ferdig taksert

Fellestakseringen på Kvikne ble gjennomført i perioden 10 – 18 august med hovedvekt på 12-15 august.

Takseringsansvarlig skriver om takseringa at: «Det ble veldig fine dager. I overkant varmt og mye sol innimellom, men kjølige netter, bra med fukt i bakken og fin vind, ga oss greie forhold. Jeg er fornøyd med jobben som er gjort. Litt ujevne tilbakemeldinger, men de fleste har funnet litt mindre fugl på linjene enn de pleier, og færre store kull. Kyllinger som ble funnet, var store og godt flyvedyktige.«

Resultatene fra den søndre delen av statsallmenningen viser at kyllingproduksjonen ligger på samme nivå som i fjor. Total tetthet (voksen fugl og kyllinger) har gått ytterligere noe ned fra i den søndre delen.

For den nordre delen har kyllingproduksjonen gått ned fra 2021 til i år, mens total tetthet har gått så vidt ned.

Villreinjakta er trukket

Fjellstyret og et vitne fra trekningslista stod for trekning av årets villreinjakt på statsallmenningen som ble gjennomført lørdag 28. mai.

Villreinjakta på statsallmenningen i 2022 er nå trukket. I denne saken finner du trekningslistene.

I år måtte de som søkte jakt godta at navnet deres kunne bli publisert ihht GDPR-reglementet. Fjellstyret har derfor avgjort at årets lister publiseres. Her kan du se fullstendig trekningslister for Kvikne og Innset:

Etter trekninga kan de som er tildelt jakt i år søke om lagsjakt med andre som er tildelt jakt på statsallmenningen. Merk at Fjellstyret har innført et krav om at alle som søker lagsjakt må være tildelt jakt. Man kan derfor ikke danne jaktlag med noen på reservelista lengre. Se fjellstyresak 4/2022.

Husk frist for søknad på jakt

Husk at siste søknadsfrist for småvilt- og villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning er 31. mars.

Villreinjakt er forbeholdt innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune), mens både innenbygds og utenbygds kan søke og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres via inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.

Jegermøte for villreinjegere

CWD-prøvetaking i et tidligere jegermøte.

For de som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2021 vil det bli kortutdeling og en gjennomgang av jegerkontrakt og annet relevant i forbindelse med årets villreinjakt den 17. aug kl. 1930 på Vollan gård (nasjonalparksenteret/fjøset).

Jaktkort som ikke er avhentet på utdelingskvelden, eller etter avtale på annet tidspunkt innen 18.august, vil bli overdratt til reservelista uten at grunnavgift refunderes.

Andre som skal jakte i Forollhogna og/eller Knutshø er også velkomne til å delta for å få en innføring i jegerkontrakter mm.

Nå kan du søke villrein og småviltjakt

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Nå er det åpnet for søknad på villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2020.

Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune) og utenbygds kan søke, og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt søker du om på via Inatur (søknad både for innenbygds og utenbygds).

Søknad gjøres via Inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.

Søknad om jakt i 2021

Søknad om småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning vil også i 2021 foregå via Inatur. Fjellstyret må imidlertid gjennomføre et styremøte før det kan åpnes for søknad, så ikke fortvil om du ikke finner villrein eller småviltjaktsøknad for Kvikne østre statsallmenning for 2021, det vil bli publisert rundt midten av mars.

Snart kan du søke om villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning for 2020.

Småviltjakt kan både innenbygds og utenbygds søke om, mens villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset (gamle Kvikne kommune). Mer om villreinjaktsøknad finner du her.

Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.

Småviltjakta i 2020

I 2020 ble det rapportert inn felt 134 liryper, 6 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen. Småviltjegerne jaktet til sammen 150 dager, hvorav 87 var med fangst. Det ble solgt 53 kort, av disse rapporterte 48 jegere om sin fangst, noe som tilsvarer 91 % rapportering. Dette er ganske bra, men fortsatt kan flere rapportere, også om man ikke har fått noen fangst siden dette også er viktig informasjon.

Hund i stand under fellestakseringa på Kvikne i 2020. Foto: Marianne Steenland.

Fullstendig jaktrapport for årene 1997 til og med 2020 kan du se her: 

Tid for taksering

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell).

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august.

Takseringsesultatet brukes aktivt av fjellstyret til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Fjellstyret ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Takseringa er en del av et større opplegg for hele Kvikne og det blir i år 21 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Store deler av Kvikne takseres som en del av denne fellestakseringa over to helger, mer informasjon om dette finner du her.

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre i samarbeid med Mattilsynet en demonstrasjonskveld hvor jegere kan komme og få demonstrert hvordan man tar hjerne- og lymfekjertelprøve.

Også i 2020 kan du komme på Vollan og få demonstrert hvordan du tar en CWD-prøve.

I tillegg vil det bli informert om overgangsavtaler og annet relevant i forbindelse med årets villreinjakt.

På Veterinærinstituttes hjemmeside kan du også se demovideo om hvordan du tar CWD- prøvene.

Det er obligatorisk oppmøte for alle som har fått tildelt fellingstillatelse av Kvikne Fjellstyre, disse vil også kunne hente kortene sine etter demonstrasjonen. Alle andre som ønsker er også velkomne til demokvelden som blir arrangert på Vollan gård (nasjonalparksenteret), den 4. august klokka 19.30