Siste innlegg

Villreinjakten 2024 er trukket

Kvikne fjellstyre har idag trukket villreinjakten 2024 på Kvikne Østre statsallmenning. Vitne fra søkerlisten var også tilstede, jmfr. «prosedyre for trekning av  villreinjakt på KØS.»…

Les mer... Villreinjakten 2024 er trukket

Fjellstyret åpner ikke for rypejakt i 2023

  Rypetakseringen for Kvikne er gjennomført og Fjellstyret har mottatt ferdig analyserte resultater fra Hønsefuglportalen. Estimatene tilsier at det ikke foreligger et høstbart overskudd, og…

Les mer... Fjellstyret åpner ikke for rypejakt i 2023

Prissystem villrein 2023

Alle villreinjegerne på Statsallmenningen har nå fått tildelt sine kort i de ulike dyrekategoriene. Grunnavgift er innbetalt og det vil etter endt jakt sendes ut…

Les mer... Prissystem villrein 2023

Rypetaksering 2023

    Rypetakseringen på Kvikne Østre statsallmenning og Kvikne østfjell gjennomføres helgen 11. til 13. august. Områdene Kviknebrona, Innerdalen og Innset takseres i ukedagene før og…

Les mer... Rypetaksering 2023

Kortutdeling, villreinjakt 2023

For jegere som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2023, blir det kortutdeling og gjennomgang av jegerkontrakt mm. tirsdag 15. august klokken…

Les mer... Kortutdeling, villreinjakt 2023

Årets villreinjakt er trukket

Kvikne Fjellstyre har idag, 31.5. trukket årets villreinjakt. Et vitne fra trekningslisten var tilstede under trekkingen. Alle som har søkt jakt har godtatt at navnet…

Les mer... Årets villreinjakt er trukket

Statsallmenningen er ferdig taksert

Fellestakseringen på Kvikne ble gjennomført i perioden 10 – 18 august med hovedvekt på 12-15 august. Takseringsansvarlig skriver om takseringa at: «Det ble veldig fine…

Les mer... Statsallmenningen er ferdig taksert

Villreinjakta er trukket

Fjellstyret og et vitne fra trekningslista stod for trekning av årets villreinjakt på statsallmenningen som ble gjennomført lørdag 28. mai. I år måtte de som…

Les mer... Villreinjakta er trukket

Husk frist for søknad på jakt

Husk at siste søknadsfrist for småvilt- og villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning er 31. mars. Villreinjakt er forbeholdt innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle…

Les mer... Husk frist for søknad på jakt

Jegermøte for villreinjegere

For de som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2021 vil det bli kortutdeling og en gjennomgang av jegerkontrakt og annet relevant…

Les mer... Jegermøte for villreinjegere