Fjellstyret åpner ikke for rypejakt i 2023

 

Rypetakseringen for Kvikne er gjennomført og Fjellstyret har mottatt ferdig analyserte resultater fra Hønsefuglportalen. Estimatene tilsier at det ikke foreligger et høstbart overskudd, og at det ikke er forvaltningsmessig forsvarlig å åpne for jakt.

Tynset kommune har også besluttet å ikke åpne for rypejakt i sine områder, det samme gjelder de fleste private terrengene på Kvikne og flere tilgrensende områder utenfor Kvikne. Vi beklager ulempene dette medfører for jegerne våre, men håper på forståelse for beslutningen som er tatt.

Fjellstyrets vedtak om rypejakten 2023.