Kart

Her finner du kart over Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) med inntegnede grenser, atkomstveger, bommer og åpne buer innen allmenningen.

På Tynset kommune sin hjemmeside finner du zoombart kart med eiendomsgrense (OBS: den delen av statsallmenningen som ligger innen Rennebu kommune er ikke inntegnet med alle grenser. I nordøst danner imidlertid kommunegrensa også grensen for KØS).

KØS, med grense for Nordre og Søndre rypejakt-terreng.

Trykk på kartet under for oversikt over alle statsallmenningene i Forollhogna:Statsallmenninger i Forollhogna