Kart og vegbeskrivelse

Kart

Jegere som får tildelt jakt i Kvikne Østre Statsallmenning får enten jakt i nordre- eller søndre jaktterreng.

Her finner dere et grovt kart som viser hele Kvikne Østre Statsallmenning inndelt i nordre og søndre jaktfelt (rød strek): Kart Kvikne Østre Statsallmenning

Grenser for allmenningen er tegnet inn på kartbladene M711: 1520 I, 1520 II og 1620 III hvorav sistnevnte dekker det meste. I tillegg dekker kartet «Forollhogna» 1:50 000 (nordeca) hele statsallmenningen:

Det vær- og vannbestandige kartet «Forollhogna» 1:50 000 (nordeca) dekker hele statsallmenningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegbeskrivelse

Trykk på kartet for vegbeskrivelse for nordre jaktterreng: (OBS: bomavgift)

Vegbeskrivelse Storhøa

 

 

 

 

Trykk på kartet for vegbeskrivelse for søndre jaktterreng:(OBS: bomavgift)

Vegbeskrivelse Søndre terreng