Forvaltning

Villrein, lirype, fjellrype og ørret er de viktigste høstbare artene allmenningen kan omsette.

Fiskeressursen i statsallmenningen forvaltes av samarbeidsorganet ”Kvikne østfjell fiskeadministrasjon”, og omsettes i samarbeidsordningen ”Fiskekort for Kvikne”. Allmenningen består av 22 vann og ca 2 km fiskeførende elv.

Småviltjakta administreres av fjellstyrets sekretær/oppsynet. Kvikne østre statsallmenning har gode hekkeområder for lirype og fjellrype, trolig befinner allmenningen seg i det mest produktive området i landet.

Villreinjakta er også en betydelig inntektskilde for statsallmenningen. Kvikne østre Statsallmenning inngår i Kvikne østfjell villreinvald, som utgjør 25 % av totalarealet i Forollhogna villreinområde. Villreinstammen er den mest produktive i landet og etter manges mening den mest veldrevne.

Er du interessert i å lære mer om Kvikne Østre Statsallmenning? I så fall kan forvaltningsplanen være noe for deg.
Er du interessert i å lære mer om Kvikne Østre Statsallmenning? I så fall kan forvaltningsplanen være noe for deg.

Forvaltningsplan

Kvikne Fjellstyre har i møte av 9.4.2015 vedtatt en ny forvaltningsplan for Kvikne Østre Statsallmenning.

Planen inneholder mye interessant info om blant annet naturgrunnlaget og drift av allmenningen.

Forvaltningsplan for Kvikne Østre statsallmenning