Villreinjakten 2024 er trukket

Kvikne fjellstyre har trukket villreinjakten 2024 på Kvikne Østre statsallmenning. Vitne fra søkerlisten var også tilstede, jmfr. «prosedyre for trekning av  villreinjakt på KØS.»

Fjellstyret ble i år tildelt 31 fellingstillatelser totalt, 21 til Kvikne og 10 til Innset. Det er 3 førstegangsjegere i år, som alle får tilbudt hvert sitt kalvkort.

Alle som er tildelt dyr får tilsendt faktura på grunnavgift en av de nærmeste dagene.

Ønsker du å si ifra deg tildelt jakt, må dette gjøres innen betalingsfristen utløper.
Kontakt fjellstyret på mobil: 992 74 943 eller epost: kvikne@fjellstyrene.no

Jegere som er tildelt jakt, kan sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å danne jaktlag.

 

Trekningsliste Kvikne 2024

Trekningsliste Innset 2024

 

Søkere som ikke oppfyllte kriteriene for tildeling av jakt som innenbygdsboende ble fjernet fra listene før trekning.

 

Søknads- og tildelingsregler finner du her.