Båtvrak i fjelllet

Som tidligere annonsert, er Kvikne Fjellstyre med i prosjektet «Båtvrak i fjellet», et samarbeid mellom Norges Fjellstyresamband og Norscan Partners AS.

Prosjektet har som mål å få båtvrak ut av naturen og finansieres av Handelens Miljøfond.

Innsamlingen er igang, og de 2 første vrakene er hentet inn. De lagres på avtalt oppsamlingsplass på Vollan for videre transport til godkjent gjenvinningsanlegg.

Det er meldt inn ytterligere 5 båter/båtvrak på Kvikne, og det ryktes at det er flere «på gang».

Vet du om et båtvrak? Meld inn båtvrak og forsøpling gjennom appen “Rydde”, eller send bilde og posisjon til kvikne@fjellstyrene.no