Prissystem villrein 2023

Alle villreinjegerne på Statsallmenningen har nå fått tildelt sine kort i de ulike dyrekategoriene. Grunnavgift er innbetalt og det vil etter endt jakt sendes ut faktura på sluttoppgjør.

Sluttoppgjøret regnes ut etter vekten på dyret som er felt. Gjeldende satser finner dere i prislisten