Båtvrak i fjellet — oppdatering —

Kvikne fjellstyre har tidligere annonsert prosjektet «Båtvrak i fjellet», et nasjonalt prosjekt for å fjerne båtvrak langs strender, busker, kratt, bak låver og naust langs kyst og til fjells. Prosjektet finansieres av Handelens Miljøfond i samarbeid med Norscan Partners AS.og Norges Fjellstyresamband.

Responsen på Kvikne har vært god, det er meldt inn 7 båter/vrak totalt og 5 av dem har vi kjørt inn til oppsamlingsplass.

Innmeldinger på Kvikne, skjermdump fra Rent hav

 

Mange innsjøer i Norge ligger utenfor statsallmenning. Det er allikevel mulig for Kvikne fjellstyre  å ta på seg oppdrag for grunneiere eller foreninger med innsamling av båtvrak fra vann i Kvikne og områdene rundt.. Forutsetning er selvfølgelig at fjellstyret har tid og anledning og at det er behov for denne tjenesten. Vi har som målsetting å samle inn mest mulig tonn plast fra naturen og ser gjerne at vi også klarer å få til gode ordninger i alle innsjøer hvor det er plastforurensing og annen forurensing fra relatert til båt (bunnstoff, garn, taurester mm.).

Kvikne fjellstyre oppfordrer alle til å melde inn eierløse båter og båtvrak, også om det er et stykke unna. Alle innmeldinger blir registrert i «Rent hav»  en tjeneste fra Miljødirektoratet.