Oppdaterte lister, villreinjakt 2024

Villreinjakt 2024 Kvikne Østre Statsalmenning

Alle som ble tildelt villreinjakt etter trekningen 22. mai, har nå svart på tilbudet.

3 jegere takket nei til tildelt jakt og erstattes dermed av 3 jegere fra reservelisten. Jegerne som takket nei registreres ikke med tildelt jakt i 2024. Dette fordi alle oppfylte kravet i søknads- og tildelingsreglene for villreinjakt hos Kvikne Fjellstyre om å melde fra innen betalingsfrist.

Oppdaterte lister for hhv. Kvikne og Innset: