Årets villreinjakt er trukket

Kvikne Fjellstyre har idag, 31.5. trukket årets villreinjakt. Et vitne fra trekningslisten var tilstede under trekkingen. Alle som har søkt jakt har godtatt at navnet kan publiseres ihht. GDPR-reglementet.

Her finner du fullstendige trekningslister for Kvikne og Innset:

Tildelingsliste 2023 Kvikne

Tildelingsliste 2023 Innset

Etter trekningen kan de som er tildelt jakt i år søke om lagsjakt med andre som er tildelt jakt på statsallmenningen. Merk at Fjellstyret har innført et krav om at alle som søker lagsjakt må være tildelt jakt. Man kan derfor ikke danne jaktlag med noen på reservelisten lengre.