Statsallmenningen er ferdig taksert

Fellestakseringen på Kvikne ble gjennomført i perioden 10 – 18 august med hovedvekt på 12-15 august.

Takseringsansvarlig skriver om takseringa at: «Det ble veldig fine dager. I overkant varmt og mye sol innimellom, men kjølige netter, bra med fukt i bakken og fin vind, ga oss greie forhold. Jeg er fornøyd med jobben som er gjort. Litt ujevne tilbakemeldinger, men de fleste har funnet litt mindre fugl på linjene enn de pleier, og færre store kull. Kyllinger som ble funnet, var store og godt flyvedyktige.«

Resultatene fra den søndre delen av statsallmenningen viser at kyllingproduksjonen ligger på samme nivå som i fjor. Total tetthet (voksen fugl og kyllinger) har gått ytterligere noe ned fra i den søndre delen.

For den nordre delen har kyllingproduksjonen gått ned fra 2021 til i år, mens total tetthet har gått så vidt ned.