Kortutdeling, villreinjakt 2023

For jegere som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2023, blir det kortutdeling og gjennomgang av jegerkontrakt mm. tirsdag 15. august klokken 1900 i Fjøset på Vollan Gård (tidl. Nasjonalparksenteret).

Jaktkort som ikke blir avhentet på utdelingskvelden, eller etter avtale på annet tidspunkt innen 15. august, vil bli overdratt til reservelisten uten at grunnavgift refunderes.
Andre som skal jakte i Forollhogna og/eller Knutshø er også velkomne til å delta for å få en innføring i jegerkontrakter mm.