Kortutdeling, villreinjakt 2023

For jegere som har fått tildelt villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning i 2023, blir det kortutdeling og gjennomgang av jegerkontrakt mm. tirsdag 15. august klokken…

Les mer... Kortutdeling, villreinjakt 2023