Søknad om jakt i 2021

Søknad om småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning vil også i 2021 foregå via Inatur. Fjellstyret må imidlertid gjennomføre et styremøte før det kan…

Les mer... Søknad om jakt i 2021

Småviltjakta i 2020

I 2020 ble det rapportert inn felt 134 liryper, 6 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen. Småviltjegerne jaktet til sammen 150 dager, hvorav 87 var…

Les mer... Småviltjakta i 2020

Tid for taksering

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell). Takseringsesultatet brukes aktivt av fjellstyret til fastsettelse av kvoter foran årets jakt…

Les mer... Tid for taksering

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og…

Les mer... Demokveld

Finn og vinn gratis fiske i 100- år

Har du lyst til å vinne gratis fiske i landets statsallmenninger i 100 år? Da må du ut å lete etter Fjellstyrenes 100-års gave. En…

Les mer... Finn og vinn gratis fiske i 100- år

Korona og åpne buer

Norges Fjellstyresamband oppfordrer alle fjellstyrer til å følge myndighetenes råd og bidra til å bremse smittespredningen av koronaviruset. Det innebærer bl.a. en anbefaling om at…

Les mer... Korona og åpne buer

Søk villrein og småviltjakt nå

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur. Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle…

Les mer... Søk villrein og småviltjakt nå

Jubileum for «Kviknetakseringa»

I år er det 20 år siden oppstarten på felles rypetaksering på Kvikne. Det startet som en del av et rypetakseringsprosjekt i regi av Høyskolen…

Les mer... Jubileum for «Kviknetakseringa»

Demokveld og utdeling av jaktkort

Ettersom Miljødirektoratet også i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre…

Les mer... Demokveld og utdeling av jaktkort

Villreinjakta er trukket

Ettersom kvota er på bare 300 fellingsretter totalt for hele Forollhogna er det mange som ikke har hatt jakt på 1 og 2 år som…

Les mer... Villreinjakta er trukket