Husk frist for søknad på jakt

Husk at siste søknadsfrist for småvilt- og villreinjakt på Kvikne østre statsallmenning er 31. mars.

Villreinjakt er forbeholdt innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune), mens både innenbygds og utenbygds kan søke og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Søknad gjøres via inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.