Villreinjakta er trukket

Ettersom kvota er på bare 300 fellingsretter totalt for hele Forollhogna er det mange som ikke har hatt jakt på 1 og 2 år som…

Les mer... Villreinjakta er trukket

Søkerliste villreinjakt 2019

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2019 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene…

Les mer... Søkerliste villreinjakt 2019

Småviltjakta 2019 er trukket

Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur. Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte…

Les mer... Småviltjakta 2019 er trukket

Søk småvilt- og villreinjakt via Inatur

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur. Utenbygds småviltjegere søker på jakt på Inatur, men…

Les mer... Søk småvilt- og villreinjakt via Inatur

Småviltjakta i 2018

I 2018 prøvde Kvikne Fjellstyre ut salg av småviltkort til utenbygds via Inatur. Dette fungerte veldig godt og 100 % av jegerne rapporterte fellingsresultat, noe…

Les mer... Småviltjakta i 2018

Salg av dagskort for småviltjakt

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av totalt 8 dagskort pr dag i søndre terreng fra og med 25/9 til og med 30/9. Kortene har…

Les mer... Salg av dagskort for småviltjakt

Gode takseringsresultater

Resultatene av årets rypetakseringer er stort sett meget oppløftende. Det er en god oppgang i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den…

Les mer... Gode takseringsresultater

Demokveld

Ettersom Miljødirektoratet i år har valgt å pålegge alle villreinjegere å ta CWD- prøver av all felt villrein (utenom kalv), arrangerer Kvikne utmarksråd og Kvikne fjellstyre…

Les mer... Demokveld

Småviltjakta 2018

Trekning av småviltjakta for utenbygds jegere er gjennomført og liste over jegere er publisert på Inatur. Det var bare en håndfull innenbygds jegere som søkte…

Les mer... Småviltjakta 2018

Trekning av reinsjakta for 2018

Trekning av villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning er nå gjennomført og resultatene av trekninga kan du se under (OBS: det er to sider i dokumentene)….

Les mer... Trekning av reinsjakta for 2018