Tid for taksering

Årets taksering for rype på Kvikne Østre Statsallmenning gjennomføres helga 7-9 august (Kvikne østfjell).

Takseringsesultatet brukes aktivt av fjellstyret til fastsettelse av kvoter foran årets jakt og er viktig for forvaltning av hønsefugl.

Alle hunder har gyldig sauereinhetsbevis og førerne er kurset for oppgaven og har dispensasjon fra båndtvangen på de linjene som telles. Taksørene registrerer og melder i fra om de påtreffer syke/skadde eller døde beitedyr. Løs hund utover takseringslinjene er ikke tillatt.

Fjellstyret ønsker alle som bidrar under årets taksering fine dager i fjellet, lykke til.

Takseringa er en del av et større opplegg for hele Kvikne og det blir i år 21 gang at den godt organiserte fellestakseringa på Kvikne gjennomføres, les mer om dette her.

Store deler av Kvikne takseres som en del av denne fellestakseringa over to helger, mer informasjon om dette finner du her.