Småviltjakta i 2020

I 2020 ble det rapportert inn felt 134 liryper, 6 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen. Småviltjegerne jaktet til sammen 150 dager, hvorav 87 var med fangst. Det ble solgt 53 kort, av disse rapporterte 48 jegere om sin fangst, noe som tilsvarer 91 % rapportering. Dette er ganske bra, men fortsatt kan flere rapportere, også om man ikke har fått noen fangst siden dette også er viktig informasjon.

Fullstendig jaktrapport for årene 1997 til og med 2020 kan du se her: