Søknad om jakt i 2021

Søknad om småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning vil også i 2021 foregå via Inatur. Fjellstyret må imidlertid gjennomføre et styremøte før det kan åpnes for søknad, så ikke fortvil om du ikke finner villrein eller småviltjaktsøknad for Kvikne østre statsallmenning for 2021, det vil bli publisert rundt midten av mars.

Småviltjakt kan både innenbygds og utenbygds søke om, mens villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset (gamle Kvikne kommune). Mer om villreinjaktsøknad finner du her.

Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.