Nå kan du søke villrein og småviltjakt

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Både innenbygds (bosatte i Kvikne og Innset/ gamle Kvikne kommune) og utenbygds kan søke, og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt søker du om på via Inatur (søknad både for innenbygds og utenbygds).

Søknad gjøres via Inatur. Om du ikke får til å søke via Inatur kan du sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no som før.