Korona og åpne buer

Norges Fjellstyresamband oppfordrer alle fjellstyrer til å følge myndighetenes råd og bidra til å bremse smittespredningen av koronaviruset. Det innebærer bl.a. en anbefaling om at alle fjellstyrer stenger sine utleiehytter for alle brukere ut april.

Turfolket oppfordres til å følge myndighetenes råd og ikke benytte de åpne buene våre utenom nødstilfeller. (Litjhiåsjøbua på bildet over).

Kvikne Fjellstyre har ingen utleiebuer, men vi har to åpne buer; Storhøbua og Litjhiåsjøbua. For slike buer er oppfordringen at de heller ikke benyttes, men at disse står åpne og kan benyttes i nødstilfeller.

DNT,  Statskog SF og mange fjellstyrer har allerede stengt sine hytter.