Søkerliste villreinjakt 2019

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2019 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

Søkerlista for reinsjakt på Kvikne Østre Statsallmenning er nå klar.

Reglement for trekning av jakta finner du her.

Se fullstendig søkerlister under. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.