Småviltjakt 2013

Foto: Kristin L Austvik

Nå er det på tide å søke om småviltjakt på Kvikne Østre  Statsallmenning for 2013. Både innenbygds og utenbygds kan søke og fristen er 1. april.

Mer informasjon finner dere under fanen «jakt» og «småvilt».