Lysten på garnfiske i sommer?

Nå nærmer barmarksesongen seg og om du har tenkt deg innover til Litj- hiåsjøen på

Bua ved Litj- hiåsjøen

Bua ved Litj- hiåsjøen

garnfiske i sommer kan det være lurt å bestille båt og garn snart.

Hytteleie er på kr. 50,- pr. person pr. natt. Leie av båt og inntil 6 garn koster kr. 300,- pr døgn. (Husk fiskereglene: Maks 3 garn pr. person pr. natt!). Garna skal henges på plass igjen etter bruk, i gredd og vasket stand.

Nøkkel til garnbua fås etter bestilling ved henvendelse til sekretær i Fjellstyret. Fjellstyret oppfordrer fiskerne om å levere rapport om fangstene.

Mer om tilbudet