Nye tildelingslister villreinjakt

I etterkant av trekninga av villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2017 kom det kommentarer til Fjellstyret på at det var tatt med et par lærlinger i trekninga, mens andre var tatt ut i forkant av trekning. Disse ble trukket ut som reserver, men er nå tatt ut av tildelingslista og har fått informasjon om dette. I tillegg er det noen som har valgt å trekke seg fra årets jakt slik at noen reserver har fått tildelt jakt for høsten.

Ny tildelingsliste for Innset og Kvikne finner dere her:

Tildelingsliste villreinjakt KØS Innset 2017.

Tildelingsliste villreinjakt KØS Kvikne 2017