Demonstrasjonskveld for hjerneprøvetaking

Hjerneprøvetaking for CWD-testing av rein i Forollhogna i 2016.

I år er det besluttet at jegerne selv skal ta hjerneprøver av felt villrein i Forollhogna for innsending og CWD- testing.

Prøvetakinga er ikke helt ukomplisert og Kvikne Fjellstyre arrangerer derfor en demonstrasjonskveld for statsallmenningsjegerne hvor kortutdeling også finner sted.
Kvelden blir den 11. august kl. 19.30 på Vollan gård.

Kvelden er åpen for alle, så andre interesserte må gjerne komme og bli med på demonstrasjonen. Vi starter med demonstrasjon av prøvetaking slik at de som ikke har jakt på Kvikne Østre Statsallmenning kan gå etter demonstrasjonen og før kortutdeling.