Foreløpig rapport fra rypejakta

63 prosent av småviltjegerne har nå rapportert inn fellingsresultat. Så langt viser statistikken at 102 ryper er skutt, hvorav 96 % er lirype. Dette tilsvarer at hver jeger i snitt har skutt totalt 3,4 ryper. Kvoten var på 7 ryper/jeger.

Tilbakemeldingene fra jegerne er stort sett gode, 56 % mener bestanden var god, 33 % mener bestanden var middels bra, mens de resterende 11 % rapportere om en dårlig bestand.

Et stemningsbilde fra en avslapningspause i rypejakta 2017. Foto: Jan Erik Asphaug.