Søk småvilt- og villreinjakt via Inatur

Det er nå åpnet for søknad på både småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

Utenbygds småviltjegere søker på jakt på Inatur, men innenbygds i Innset og Kvikne sender epost til kvikne@fjellstyrene.no med søknad som før.

Som utenbygds småviltjeger søker du nå jakt på Kvikne Østre Statsallmenning via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Villreinjakta er forbeholdt innenbygds i Kvikne og Innset og disse søker via Inatur. Det er imidlertid også mulig å sende søknad til kvikne@fjellstyrene.no, men forsøk Inatur først.

Innenbygds i Kvikne og Innset kan søke villreinjakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Dette gjøres fortrinnsvis via Inatur.

 

 

 

 

 

 

 

Husk søknadsfrist 1. april.