Småviltjakta i 2018

I 2018 prøvde Kvikne Fjellstyre ut salg av småviltkort til utenbygds via Inatur. Dette fungerte veldig godt og 100 % av jegerne rapporterte fellingsresultat, noe som er betydelig mer enn noe år tidligere.

I 2018 ble småviltkort til utenbygds jegere på Kvikne Østre Statsallmenning solgt via Inatur.

Det ble rapportert felt 109 liryper, 21 fjellryper og 1 hare på statsallmenningen i 2018. Det er videre rapportert inn 149 jaktdager på til sammen 69 solgte småviltkort. Av de 69 solgte kortene var 48 sesongkort og 23 dagskort solgt til utenbygds jegere etter den 24.9.

Se fullstendig jaktrapport for årene 1997 til og med 2018 her: Rapport over felt vilt 1997-2018