Salg av dagskort for småviltjakt

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av dagskort på den søndre delen av statsallmenningen.

Kvikne Fjellstyre åpner nå for salg av totalt 8 dagskort pr dag i søndre terreng fra og med 25/9 til og med 30/9. Kortene har ei kvote på 2 ryper/dag/jeger. For øvrig småvilt er det ingen kvote. Kortene er tilgjengelige via Inatur.

Bakgrunn for at det kun åpnes for kortsalg i den søndre delen av statsallmenningen er at takseringsresultatene i denne delen var langt bedre enn i den nordre.

For de innenbygds jegerne som har kjøpt sesongkort vil sesongen bli utvidet fra 24 til 31/9, men uten at den gjeldende kvoten for kortene utvides.

Etter den 31/9 blir det salg av treningskort for hund.