Gode takseringsresultater

Resultatene av årets rypetakseringer er stort sett meget oppløftende. Det er en god oppgang i tetthet av ryper i den søndre delen av statsallmenningen. I den nordre delen av statsallmenningen er det imidlertid ikke like bra tall. Kyllingproduksjonen for hele allmenningen må anses å være middels.

Takseringsresultatene for statsallmenningen er nå klare.

denne sida finner dere takseringsresultatene.

Kvikne Fjellstyre ønsker å være en ansvarlig forvalter av naturressursene og en sårbar, og nå rødlistet, art. Bestander i oppgang er som kjent sårbare. For rypejakta på Kvikne Østre Statsallmenning vil vi derfor innføre en kvote på 7 rype pr. jeger totalt, noe som er 2 mer per jeger enn i 2012, 2013, 2014 og 2016 (i 2015 ble hele området fredet).

Dersom det ser forsvarlig ut vil fjellstyret vurdere å åpne for salg av dagskort i den søndre delen av allmenningen etter den begrensede perioden (10-24.9). Det er derfor viktig at jegerne rapporterer om antall felt vilt så snart som mulig etter endt jakt via Inatur.

Som de to foregående år vil det dessuten bli for hund. Kortet er gyldig fra 1.10.2018 til 31.03.2019 og det koster kr 500,- / ses, kr 100,- / dag og kr 200,- / helg (fre- søn).