Søkerliste villreinjakt 2018

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2018 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

 

Elever ved Kvikne skole på jakt med kort fra Kvikne fjellstyre.

 

Se fullstendig søkerliste her: Søkerliste reinsjakt Kvikne Østre Statsallmenning 2018. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

 

 

For nærmere forklaring på hvem som kan tildeles jakt innen Kvikne Østre Statsallmenning, se: Søknads-og tildelingsregler med prosedyre for trekning fra 2018