Trekning av reinsjakta for 2018

Trekning av villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning er nå gjennomført og resultatene av trekninga kan du se under (OBS: det er to sider i dokumentene).

Trekningsliste Innset

Trekningsliste Kvikne

 

 

10. klasse ved Kvikne skole på jakt med fellingstillatelse gitt av Kvikne Fjellstyre i 2015.