Søknad om småviltjakt innen KØS

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.
Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.