Søknad om villreinjakt for innenbygds

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.
Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for villreinjakt for innenbygds jegere (Innset og Kvikne) innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på villreinjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger. Etter at du har registrert din søknad vil den være synlig i påmeldingssystemet slik at du selv kan se at du er registrert som søker.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning.