Årsmelding for 2015

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.
I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

Det nyvalgte Kvikne Fjellstyre hadde møte tirsdag 15 mars og da ble blant annet årsmelding for 2015 gjennomgått.

Årsmeldinga inneholder informasjon om blant annet jakt, fiske og forvaltning av statsallmenningen 2015. Lurer du på hvordan det gikk med fjellreven i Forollhogna i 2015, eller kanskje du er mer interessert i hvordan fellingsprosenten for villrein ble innen statsallmenningen?

Dette, og mye mer, finner du oversikt over i årsmeldinga for 2015.