Søkerliste villreinjakt 2018

Søkerlista for reinsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning høsten 2018 er gjennomgått av Fjellstyret og de som i følge det Fjellstyret kan se ikke oppfyller kravene for å være med i trekninga er fjernet fra lista før trekning.

 

Elever ved Kvikne skole på jakt med kort fra Kvikne fjellstyre.

 

Se fullstendig søkerliste her: Søkerliste reinsjakt Kvikne Østre Statsallmenning 2018. OBS: dette er ikke en oversikt over trekningsresultat, men ei liste over de som vil bli tatt med i trekninga. Trekning av reinsjakta vil skje først etter at kvota for Forollhogna er tildelt.

 

 

For nærmere forklaring på hvem som kan tildeles jakt innen Kvikne Østre Statsallmenning, se: Søknads-og tildelingsregler med prosedyre for trekning fra 2018

 

Ekstraordinær båndtvang

Tynset kommune har innført ekstraordinær båndtvang nedenfor tregrensa i hele kommunen fra og med 8. mars til 1. april 2018. Ekstraordinær båndtvang gjelder. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt heter det i vedtaket.

Rådyr sliter med å komme unna løse hunder i den dype snøen.

 

 

 

 

 

 

Bakgrunnen for vedtaket er store mengder snø som medfører utfordringer for viltet både med tanke på mobilitet og næringsinntak.

Les mer 

Gebyr for ulovlig snøscooterkjøring

Statens naturoppsyn (SNO) er nå pålagt å gi gebyr til førere av snøskuter ved enkelte lovbrudd. Formålet med dette er å kunne løse mindre alvorlige brudd uten å måtte gå til anmeldelse. Dette innebærer også at Fjelloppsynene (gjennom tjenestesalg til SNO) må gi gebyr i slike tilfeller.


Miljødirektoratet informerer om ny gebyrordning for ulovlig snøscooterkjøring.

Gebyrsatsene er på fra kr 500 til 3000 og ilegges dersom dispensasjon ikke er medbrakt (gebyrsats kr 500,-) og/eller at kjørebok er mangelfullt/ukorrekt utfyllt i de kommuner kjørebok er påkrevd (gebyrsats kr 3000,-). OBS: husk at kjørebok skal fylles ut før turen starter.
Å ikke ha med seg førerkort er også gebyrbelagt (kr 500,-).

Ved kontroll i de nyopprettede rekreasjonskjøringsløypene for snøscooter vil overtredelsesgebyr ilegges ved enkelte brudd. Mer om dette på Ålen og Haltdalens nettside.

Øvrige brudd på motorferdselsloven politianmeldes.

Les mer på Miljødirektoratets nettside

Foreløpig rapport fra rypejakta

63 prosent av småviltjegerne har nå rapportert inn fellingsresultat. Så langt viser statistikken at 102 ryper er skutt, hvorav 96 % er lirype. Dette tilsvarer at hver jeger i snitt har skutt totalt 3,4 ryper. Kvoten var på 7 ryper/jeger.

Tilbakemeldingene fra jegerne er stort sett gode, 56 % mener bestanden var god, 33 % mener bestanden var middels bra, mens de resterende 11 % rapportere om en dårlig bestand.

Et stemningsbilde fra en avslapningspause i rypejakta 2017. Foto: Jan Erik Asphaug.

Demonstrasjonskveld for hjerneprøvetaking

Hjerneprøvetaking for CWD-testing av rein i Forollhogna i 2016.

I år er det besluttet at jegerne selv skal ta hjerneprøver av felt villrein i Forollhogna for innsending og CWD- testing.

Prøvetakinga er ikke helt ukomplisert og Kvikne Fjellstyre arrangerer derfor en demonstrasjonskveld for statsallmenningsjegerne hvor kortutdeling også finner sted.
Kvelden blir den 11. august kl. 19.30 på Vollan gård.

Kvelden er åpen for alle, så andre interesserte må gjerne komme og bli med på demonstrasjonen. Vi starter med demonstrasjon av prøvetaking slik at de som ikke har jakt på Kvikne Østre Statsallmenning kan gå etter demonstrasjonen og før kortutdeling.

Nye tildelingslister villreinjakt

I etterkant av trekninga av villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2017 kom det kommentarer til Fjellstyret på at det var tatt med et par lærlinger i trekninga, mens andre var tatt ut i forkant av trekning. Disse ble trukket ut som reserver, men er nå tatt ut av tildelingslista og har fått informasjon om dette. I tillegg er det noen som har valgt å trekke seg fra årets jakt slik at noen reserver har fått tildelt jakt for høsten.

Ny tildelingsliste for Innset og Kvikne finner dere her:

Tildelingsliste villreinjakt KØS Innset 2017.

Tildelingsliste villreinjakt KØS Kvikne 2017

 

Villreinjakta er trukket

Villreinjakta er trukket.

Villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning i 2017 er nå trukket.

Søknad om småviltjakt på Kvikne Østre Statsallmenning i 2017

Søknadsfrist for rypejakt innen Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april.

Både innenbygds og utenbygds kan søke- og bli tildelt jaktkort for småvilt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2017 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. 

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

Les mer