Villreinjakta er trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for 2016 er nå trukket

Villreinjakta for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) for 2016 er nå trukket.

Resultatene av trekninga ser du her:

Tildeling villrein Kvikne 2016

Tildeling villrein Innset 2016

 

Lagsjakt

Etter trekning kan de som har søkt på jakt det aktuelle året, sende en skriftlig anmodning til Fjellstyret om å komme på jaktlag med en navngitt person som ble trukket ut til jakt. Søker kan både være en som ble tildelt jakt selv, eller en som havnet på reservelista. Før slik anmodning sendes må dette være avklart mellom de aktuelle jegerne.

Les mer om lagsjakt

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Villreinjakta er trukket

Småviltjakta for utenbygds er trukket

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Nå er småviltjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning for 2016 trukket. Foto: Kristin L Austvik

Småviltjakta for utenbygds innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå trukket. Resultatet av trekninga kan du studere her: Trekningsliste småviltjakt for 2016 utenbygds

Ettersom det var få innenbygds søkere også i år er alle disse blitt tildelt jakt i 2016.

Epost med tilbud til de heldige jegerne sendes ut i løpet av de kommende dagene.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Småviltjakta for utenbygds er trukket

Årsmelding for 2015

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

I årsmeldinga for Kvikne Fjellstyre for 2015 finner du mye forskjellig informasjon.

Det nyvalgte Kvikne Fjellstyre hadde møte tirsdag 15 mars og da ble blant annet årsmelding for 2015 gjennomgått.

Årsmeldinga inneholder informasjon om blant annet jakt, fiske og forvaltning av statsallmenningen 2015. Lurer du på hvordan det gikk med fjellreven i Forollhogna i 2015, eller kanskje du er mer interessert i hvordan fellingsprosenten for villrein ble innen statsallmenningen?

Dette, og mye mer, finner du oversikt over i årsmeldinga for 2015.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Årsmelding for 2015

Søknad om villreinjakt for innenbygds

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Ivrige reinsjegere fra Tynset ungdomsskole under jakta 2014.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for villreinjakt for innenbygds jegere (Innset og Kvikne) innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på villreinjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger. Etter at du har registrert din søknad vil den være synlig i påmeldingssystemet slik at du selv kan se at du er registrert som søker.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Søknad om villreinjakt for innenbygds

Søknad om småviltjakt innen KØS

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Nå er det åpnet for søknad på småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning for høsten 2016.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2016 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Søknad om småviltjakt innen KØS

Nytt Fjellstyre

Funksjonstida for alle landets Fjellstyrer er fire år og følger kommunevalgperioden. I år er var det derfor tid for valg av representanter til Kvikne Fjellstyre. Representantene velges av kommunestyrene og for Kvikne Fjellstyre sin del vil det si kommunestyrene i Rennebu og Tynset ettersom statsallmenningen ligger i begge disse kommunene (gamle «Kvikne sogn»).

Rennebu kommunestyre har oppnevnt to representanter fra Innset, mens Tynset kommunestyre har oppnevnt tre representanter.

Oversikt over de nye representantene finner du i protokollene fra kommunestyremøtene:

Protokoll fra kommunestyremøte i Rennebu kommune 19.11.15 (sak 70/15)

Protokoll fra kommunestyremøte i Tynset kommune 24.11.15 (sak 101/15)

Bestemmelser om oppnevning av fjellstyre framgår av Fjellova, kap. III.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Nytt Fjellstyre

Villreinjakta i Forollhogna 2015

10. klasse ved Kvikne skole på jakt med fellingstillatelse gitt av Kvikne Fjellstyre i 2015.

10. klasse ved Kvikne skole på jakt med fellingstillatelse gitt av Kvikne Fjellstyre i 2015.

Av 700 tildelte fellingstillatelser ble det skutt dyr på 581, noe som gir en fellingsprosent på 83 % totalt for hele Forollhogna villreinområde i 2015 (89,7 % i 2014).

Innen FO1 («Kviknegrunn») ble det felt 147 av 174 tildelte dyr, noe som gir en fellingsprosent på 84, 5 % totalt for FO1 i 2015 (90,7 % i 2014). For KØS ble den totale fellingsprosenten 87, 8 % (89,5 % i 2014).

De gjennomsnittlige slaktevektene for alle kategorier dyr har gått ned sammenlignet med fjoråret. For kategoriene liten og stor bukk er tallgrunnlaget for lite for å si noe statistisk sikkert, men det samme gjelder for tallene fra FO1 samlet.

For simlekategorien har det vært en jevn nedgang i slaktevekter fra i alle fall 2010 innen KØS. Her er trenden annerledes for FO1 hvor slaktevektene er mer eller mindre stabile, med noe svigninger, i samme periode.

For kalvkategorien har slaktevektene gått ned både for FO1 og KØS i perioden 2013- 2015, men nedgangen er kraftigere for KØS.

FO1 opererer ikke med oppgjør etter kilo og progressive priser, så her må man i alle tilfeller kunne anta at snittvekten på skutte dyr gjenspeiler det som er snittet i bestanden det aktuelle året. For kategorien stor bukk er imidlertid tallgrunnlaget noe lite også for FO1 (18 fellingstillatelser i 2015).

At nedgangen i slaktevekter for simler kun går tydelig ned innen KØS og ikke FO1 kan tyde på at statsallmenningsjegerne er flinkere til å ta ut små dyr enn hva som er tilfellet med de øvrige jegerne innen FO1 som stort sett betaler en fastpris for kortene.

Slaktevekter KØS og FO1 2010- 2015

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Villreinjakta i Forollhogna 2015

Treningskort for hund

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening? Det kan du få på Kvikne Østre Statsallmenning.

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening? Det kan du få på Kvikne Østre Statsallmenning.

Kvikne Fjellstyre selger treningskort for hund som gjelder for hele Kvikne Østre

Statsallmenning (KØS), både nordre og søndre terreng. Første treningsdato er 1. oktober og sesongkortet varer fram til 31. mars. Det selges i tillegg dags- og helgekort.

Mer informasjon om treningskortet.

Kart og vegbeskrivelse for KØS.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Treningskort for hund

Fredning av all rype innen KØS

Det var ikke bare Kvikne Østre Statsallmenning som opplevde dårlige tall under årets rypetaksering. Ryperapporten fra Norges Fjellstyresamband kan vise til dårlige tall over store deler av Sør- Norge.

Det var ikke bare Kvikne Østre Statsallmenning som opplevde dårlige tall under årets rypetaksering. Ryperapporten fra Norges Fjellstyresamband kan vise til dårlige tall over store deler av Sør- Norge.

Takseringsresultatene for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) varierer for nordre og søndre del av allmenningen, men kyllingproduksjonen har ikke vært så lav siden 2009 for noen av terrengene. Total tetthet av ryper viste seg imidlertid å være bedre i søndre del enn i nordre.

På grunn av de dårlige takseringsresultatene vedtok Kvikne Fjellstyre at all rype (fjell- og lirype) fredes denne jaktsesongen. De som er tildelt småviltkort kan bruke disse som treningskort og jakte annet småvilt i tildelte periode og terreng. Fjellstyret refunderer om lag halvparten av avgiftene for kortene. Informasjon om dette er utsendt per epost til de det angår. Mange private grunneiere som grenser til KØS har også vedtatt fredning, eller strenge kvoter/baglimit. Tynset kommune vedtok fredning av all rype på Y-tjønnan eiendommen, som grenser til KØS i sør, for sesongens jakt.

Grunnen til nedgangen i rypebestanden fra i fjor er nok sammensatt, men smågnagerbestanden som var litt på oppgang i fjor høst kollapset i vinter. Den sene og kalde våren var heller ikke til det beste for kyllingproduksjonen.

Se takseringsresultatene fra 2002- 2015

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Fredning av all rype innen KØS

Medalje til KØS- jeger for største villreingevir

Kristoffer Langtjernet med vinnergeviret under jakt- og fiskedagene på Elverum. Foto: Erik Ydse

Kristoffer Langtjernet med vinnergeviret under jakt- og fiskedagene på Elverum. Foto: Erik Ydse

Den 30. august i 2014 skjøt Kristoffer Langtjernet fra Kvikne en storbukk i Forollhogna Kristoffer var andre reserve på trekningslista til Kvikne Fjellstyre og ble derfor veldig overrasket og glad over å bli tildelt en fellingstillatelse på storbukk.

I tillegg til råflaks med tildelinga skulle det vise seg at geviret på storbukken han skjøt ble det første fra Forollhogna villreinområde på 15 år som ble bedømt til over 1000 poeng!

Under jakt- og fiskedagene på Elverum fikk Kristoffer tildelt medalje for geviret som var bedømt til 1001,3 poeng og dermed ble det største villreingeviret fra hele Norge i 2014.

Publisert i Allgemein | Kommentarer er skrudd av for Medalje til KØS- jeger for største villreingevir