Søk på villrein- og småviltjakt nå!

018

Søknadsfrist for småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april.

Det nærmer seg nå søknadsfrist for all jakt i Kvikne Østre statsallmenning, som satt til 1. april.

Trekking av jegere som har søkt om villreinjakt vil foregå i slutten av april eller mai. Småviltjakta vil bli trukket i starten av april.

Innbyggerne i Kvikne og Innset kan søke om fellingstillatelse på henholdsvis 2/3 og 1/3 fra totalt antall tildelte villrein.

Søknadsprosedyre for jakt på KØS

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Årsmelding for 2014

IMG_0558

I årsmeldinga finner du informasjon om hva Kvikne Fjellstyre har drevet med i løpet av året. Foto: Kristin L Austvik

Årsmelding for 2014 for Kvikne Fjellstyre er nå ferdig. I denne finner du informasjon om villreinjakta og småviltjakta innen statsallmenningen, fiske, eiendom og mye mer.

Her finner du årsmeldinga

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Sporquiz

Vet du hvem som har satt disse sporene? Foto: Kristin L Austvik

Vet du hvem som har satt disse sporene? Foto: Kristin L Austvik

Nå på vinteren kan du se spor etter mange av fjellets innbyggere. Norges Fjellstyresamband har lagd en liten test hvor du selv kan sjekke dine kunnskaper omkring dyrespor. Sporene er av variabel kvalitet, ofte slik du finner dem på snøen. Det trekkes ut ti vinnere som får tilsendt fjellstyrenes buff og siste nummer av Villmarksliv.

Ta testen her

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Lagsjakt innen Kvikne statsallmenning

Kvikne Fjellstyre foreslår at det skal bli mulig å jakte som lag innen KØS.

Kvikne Fjellstyre foreslår at det skal bli mulig å jakte som lag innen KØS.

Kvikne Fjellstyre har vedtatt et reglement for lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). Dette innebærer at det kan bli tillatt å jakte som lag (flere jegere på en fellingstillatelse) innen KØS fra høsten 2015.

Se hele reglementet her: Reglement lagsjakt

For dette vedtaket gjelder som for alle andre enkeltvetak gjort av Fjellstyret følgende:

Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuelle klager sendes til: kvikne@fjellstyrene.no eller Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nytt søknadssystem for småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2015 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Ørretfisker – test deg selv!

ørretFølger du linken finner du 12 klassiske ørretsluker. Hvor mange av dem klarer du å gjette navnet på? De fem beste svarene premieres med en buff, en Sølvkroken-sluk og siste nummer av «Alt om fiske» eller «Villmarksliv». Se http://bit.ly/1vjh7u8

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Forenkling av utmarksforvaltningen

Regjeringen vil endre dagens utmarksforvaltning.

Regjeringen vil endre dagens utmarksforvaltning.

Regjeringen har sendt på høring en rapport om forenkling av utmarksforvaltningen hvor blant annet dagens system med Fjellstyrer er nevnt (kap. 6.8 i rapporten). NFS vil, i samarbeid med landets Fjellstyrer, utarbeide en høringsuttalelse innen fristen er utgått.

Les hele høringen her

Rapport- Forenkling av utmarksforvaltningen

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nytt fra Kvikne Fjellstyre

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

Kvoter for rypejakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er årlig en sak for Kvikne Fjellstyre.

Lurer du på hva Kvikne Fjellstyre jobber med av ulike saker for tida? I så fall anbefaler vi å ta en titt på møtereferatene som legges ut fortløpende på hjemmesidene.

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Kommunereform og fjellstyrene

På grunn av Kgl. res. 24. juli 1964 regnes innbyggere i Innset og Kvikne som innenbygds i forhold til Kvikne Østre Statsallmenning.

På grunn av Kgl. res. 24. juli 1964, regnes innbyggere i Innset og Kvikne som innenbygds i forhold til Kvikne Østre Statsallmenning.

Noen har kanskje fundert på om eventuelle kommunesammenslåinger vil endre hva som blir definert som «innenbygds» av Fjellova? Eller har du lurt på hvorfor det er innbyggere i gamle Kvikne sogn (Kvikne og Innset), og ikke Tynset kommune, som regnes som innenbygds i dag og dermed kan få tildelt reinsjakt? Årsaken til dette er at det i kongelig resolusjon av 1965 er fastsatt at grensene for området allmenningen ligger i skal være kommunegrensene slik de var i 1956.

For å unngå at rettighetene i fjellet skal skape unødvendig usikkerhet ved evt. framtidige kommunesammenslåinger har Norges Fjellstyresamband (NFS) sendt en henvendelse til Regjeringen (KMD). Les mer på NFS sine hjemmesider.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Vel overstått villreinjakt

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole.

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole (fellingstillatelse gitt av Forollhogna villreinutvalg).

Fellingsresultatene fra villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå klare. Av kvota på 5 storbukker ble alle felt (100 %), 6 av 10 (60 %) litj- bukker, 14 av 14 simler  (100 %) og 18 av 19 (94,7 %) kalver ble felt.

Totalt gir dette en fellingsprosent på 89, 58 for KØS, noe vi må kunne si oss fornøyd med. Også i år er det færrest litj- bukker som er skutt, imens fellinga av simler er rekord for KØS (66,7 % i 2013).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av