En annerledes fiskekonkurranse

Gjør som Rønningsryssen og fangst ørekyte!

Gjør som Rønningsryssen og fangst ørekyte!

Kvikne Fjellstyre og Kvikne Utmarksråd inviterer til en fiskekonkurranse utenom det vanlige under årets fiskefestival. I løpet av helga (lørdag og søndag) kan du fangste ørekyte på Kvikne (Nåva, Ulvvatnet, Orkla, Inna, Innerdalsmagasinet og Storinnsjøen) og ta med til Vollan gård, hvor vi har stand, på søndag for oppmåling.

Den som har fangstet flest liter ørekyte vinner et flott varmrøykeri (ABURØYKEN). Vinneren kåres under markedsdagen på søndag ca. kl. 14.30. Siste frist for innlevering og oppmåling av ørekyta er derfor satt til søndag klokka 14.00.

Har du ikke ørekytruse fra før er det veldig enkelt å lage; kapp toppen av ei 1,5 liters brusflaske og snu den inn i bunnen som ei trakt. Stift de to delene fast i hverandre og fest et tau i rusa. Ha noen loffbiter i rusa før du senker den på et passende sted.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Trekningsresultat KØS

Jakt i Forollhogna 2013

Jakt i Forollhogna 2013

 

Lurer du på om du har blitt tildelt jakt på KØS i 2014? Her finner du oversikt over alle som er trukket ut til jakt  på statsallmenningen samt en hel del reserver.

Trekningsresultat 2014

 

Kvikne Fjellstyre ønsker samtidig å orientere våre jegere -og andre som måtte være interesserte- om endringer i villreinjaktprisene som er en forsøksordning innvilget av Miljødirektoratet.

Svarbrev fra Miljødirektoratet

Orientering om forsøksordning villreinjaktpriser KØS 2014- 2016

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Trekning av villreinjakta på KØS

Blir det villreinjakt på "staten" på deg i år? Kom på trekninga og spennende foredrag på Vollan.

Blir det villreinjakt på «staten» på deg i år? Kom på trekninga og spennende foredrag på Vollan.

Kvikne Fjellstyre skal forestå trekning av villreinjakt for innenbygds på Kvikne Østre Statsallmenning tirsdag 20. mai klokka 21.00. I den anledning kommer Per Forsethlund fra Singsås (Pers naturvideo) til Vollan klokka 19.00 for å ha spennende foredrag om elg- og villreinjakt.

Foredraget koster kr 150/pers. Inngang kun på trekninga kl. 21.00 er gratis.

Det vil bli salg av enkel mat og drikke (både kort og kontant).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Trekning av småviltjakt KØS

DSC_0306

Lirype i Forollhogna 2013

Kvikne fjellstyre hadde den 4. april loddtrekning blant søkermassen for småviltjakt for utenbygds. Det var 70 søknader for totalt 134 jegere.

Fjellstyret vedtok at det i år skal utstedes maksimalt 8 periodekort på hvert jaktfelt i hver periode. Statsallmenningen er i begrenset periode (10.-24. september) inndelt i 2 jaktfelt og 3 perioder på 5 dager. Hvert jaktfelt er på godt over 50.000 dekar.

Se resultatet av trekningen

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Søknadsfrist villrein og rypejakt Kvikne Østre Statsallmenning

Årviss nærmer 1. april seg, som er fristen for søknad på villrein- og rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på, mens villreinjakta er forbeholdt innenbygds.

For jegere som vil jakte småvilt må det sendes inn opplysning om antall jegere som søker med fullt navn og adresse på alle, om det søkes som et lag, hvilken periode som prioriteres, hvilket terreng som prioriteres og om man skal jakte med hund (i tilfelle søknad gjelder for flere må det stå hvor mange som skal bruke hund).

Mer om søknadene som sendes til kvikne@fjellstyrene.no eller Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne, kan leses her:

Villreinjakt KØS 2014

Småviltjakt KØS 2014

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Årsrapport fra Statens naturoppsyn

Statens naturoppsyn har både tilsyns og skjøtselsoppgaver i Forollhogna Nasjonalpark med tilliggende verneområder. Om du ønsker å lese om deres aktivitet i 2013 kan du lese rapporten her

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nye regler for søknad på villreinjakt på statsallmenningen

DSC_0051Kvikne Fjellstyre har gjort noen endringer (i møte av 24.4.13) i reglene for trekninga av reinsjakt på Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). Endringene er i tråd med føringer gitt i Fjelloven.

Bakgrunnen for disse endringene er at søkermassen for villreinjakt på KØS har økt så vidt mye de senere årene at søkere ikke er sikret reinsjakt annethvert år. De nye reglene vil sikre en mer rettferdig tildeling, samt hjelpe til på rekrutteringa til storviltjakta.

Nye søknadsregler 2014

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Jervfelling

Foto: Erik M. Ydse (SNO)

Foto: Erik M. Ydse (SNO)

Kvikne Fjellstyre gir sin tillatelse til lisensjakt på jerv for Kvikne Østre Statsallmenning.

Tillatelsen gjelder for dem som har løst lisens for jakt på jerv, og som i tillegg har reinsjakt på KØS det aktuelle året. Andre må kontakte det lokale fjellstyrekontoret (på Vollan gård) for utstedelse av tillatelse og fremvisning av jegeravgift.

 

Tillatelsen ble fattet under møte den 4.12.13 (sak 24/2013) og er gyldig inntil et eventuelt nytt vedtak fattes av Fjellstyret.

Ytterligere opplysninger om lisensfelling på jerv i Hedmark finner dere her.

Registrere deg som lisensjeger her
Publisert i Allgemein | Kommentarer av

«Ny» Storhøbu

Bua med ny, staselig front.

Bua med ny, staselig front.

Kvikne Fjellstyre har nå gjort en skikkelig innsats for at ei «ny» Storhøbu skal bli klar for vinteren. Bua har fått nytt tak, er delvis nymalt, ny ovn, panel i det første rommet og ny «kjøkken»innredning. Ta gjerne turen oppom for en titt. Ikke glem å skriv i hytteboka. God tur!

IMG_0558

Kari i full sving med malekosten

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Rypekvote for Kvikne Østre Statsallmenning

IMG_0229Nå er det tid for årets rypejakt og Kvikne Fjellstyre har derfor satt årets kvote på bakgrunn av takseringer gjort på Kvikne i høst.

Det er en gledelig oppgang i rypeantallet/per km2 i både nordre og søndre del, men produksjonen i den sørlige delen er ikke økt noe fra i fjor. På grunnlag av disse resultatene har vi valgt å sette en periodekvote5 ryper per jeger. Et max. uttak vil da gi 14 % av taksert høstbestand. Dette er under det anbefalte max. uttaket på 15 % (se artikkel på: http://www.forskning.no/artikler/2011/september/297995).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av