Lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning fra 2015

Det blir mulighet for lagsjakt innen KØS i 2015.

Det blir mulighet for lagsjakt innen KØS i 2015.

Kvikne Fjellstyre gjorde i møte av 12.3.2015 vedtak om innføring av lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). Frist for klage på vedtaket ihht. forvaltningsloven er nå gått ut og Fjellstyret ønsker derfor å orientere om at ordningen med mulighet for lagsjakt blir innført og gjeldende for jakta 2015.

Det er utarbeidet et reglement for søknad om lagsjakt og utførelse av selve lagsjakta. Se hele reglementet her: Reglement lagsjakt

Fjellstyret vil samtidig orientere om at trekning av reinsjakta blir foretatt etter at kvotene er klare, det vil si etter årsmøtet i Forollhogna villreinområde som er satt til den 25. april.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Har du fått småviltjakt på KØS?

Trekning av småviltjakt for utenbygds på Kvikne Østre Statsallmenning ble foretatt under møte i Fjellstyret 9.4.2015. Av innenbygds søknader på småviltjakt var det, som tidligere år, så få at alle som hadde søkt ble tildelt jakt.

Her finner dere resultatene av trekninga:

Trekningsliste småviltjakt utenbygds 2015

Trekningsliste småviltjakt innenbygds 2015

Trekning av reinsjakt foretas etter at kvoten er klar (etter 25. april- årsmøtedato for Forollhogna villreinområde).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Søk på villrein- og småviltjakt nå!

018

Søknadsfrist for småvilt- og villreinjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning er 1. april.

Det nærmer seg nå søknadsfrist for all jakt i Kvikne Østre statsallmenning, som satt til 1. april.

Trekking av jegere som har søkt om villreinjakt vil foregå i slutten av april eller mai. Småviltjakta vil bli trukket i starten av april.

Innbyggerne i Kvikne og Innset kan søke om fellingstillatelse på henholdsvis 2/3 og 1/3 fra totalt antall tildelte villrein.

Søknadsprosedyre for jakt på KØS

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Årsmelding for 2014

IMG_0558

I årsmeldinga finner du informasjon om hva Kvikne Fjellstyre har drevet med i løpet av året. Foto: Kristin L Austvik

Årsmelding for 2014 for Kvikne Fjellstyre er nå ferdig. I denne finner du informasjon om villreinjakta og småviltjakta innen statsallmenningen, fiske, eiendom og mye mer.

Her finner du årsmeldinga

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Sporquiz

Vet du hvem som har satt disse sporene? Foto: Kristin L Austvik

Vet du hvem som har satt disse sporene? Foto: Kristin L Austvik

Nå på vinteren kan du se spor etter mange av fjellets innbyggere. Norges Fjellstyresamband har lagd en liten test hvor du selv kan sjekke dine kunnskaper omkring dyrespor. Sporene er av variabel kvalitet, ofte slik du finner dem på snøen. Det trekkes ut ti vinnere som får tilsendt fjellstyrenes buff og siste nummer av Villmarksliv.

Ta testen her

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Lagsjakt innen Kvikne statsallmenning

Kvikne Fjellstyre foreslår at det skal bli mulig å jakte som lag innen KØS.

Kvikne Fjellstyre foreslår at det skal bli mulig å jakte som lag innen KØS.

Kvikne Fjellstyre har vedtatt et reglement for lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). Dette innebærer at det kan bli tillatt å jakte som lag (flere jegere på en fellingstillatelse) innen KØS fra høsten 2015.

Se hele reglementet her: Reglement lagsjakt

For dette vedtaket gjelder som for alle andre enkeltvetak gjort av Fjellstyret følgende:

Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Eventuelle klager sendes til: kvikne@fjellstyrene.no eller Kvikne Fjellstyre, Vollan gård, 2512 Kvikne.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nytt søknadssystem for småviltjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Vil du søke på småviltjakt for utenbygds? Benytt da det elektroniske søknadsskjemaet.

Det er nå opprettet et elektronisk søknadsskjema for småviltjakt for utenbygds jegere innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). For å søke på småviltjakt innen KØS for høsten 2015 benytter du dette elektroniske søknadsskjemaet. Her fyller du ut alt av informasjon som vi trenger.

Det er også mulig å sende søknad per post eller epost, men vi ser helst at du/dere benytter dette elektroniske skjemaet som sparer både deg/dere og oss for tid.

1. april er for øvrig fristen for søknad på rypejakt på Kvikne Østre Statsallmenning. Småviltjakt kan både innenbygds- og utenbygds søke på.

 

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Ørretfisker – test deg selv!

ørretFølger du linken finner du 12 klassiske ørretsluker. Hvor mange av dem klarer du å gjette navnet på? De fem beste svarene premieres med en buff, en Sølvkroken-sluk og siste nummer av «Alt om fiske» eller «Villmarksliv». Se http://bit.ly/1vjh7u8

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Forenkling av utmarksforvaltningen

Regjeringen vil endre dagens utmarksforvaltning.

Regjeringen vil endre dagens utmarksforvaltning.

Regjeringen har sendt på høring en rapport om forenkling av utmarksforvaltningen hvor blant annet dagens system med Fjellstyrer er nevnt (kap. 6.8 i rapporten). NFS vil, i samarbeid med landets Fjellstyrer, utarbeide en høringsuttalelse innen fristen er utgått.

Les hele høringen her

Rapport- Forenkling av utmarksforvaltningen

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Nytt fra Kvikne Fjellstyre

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

Kvoter for rypejakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er årlig en sak for Kvikne Fjellstyre.

Lurer du på hva Kvikne Fjellstyre jobber med av ulike saker for tida? I så fall anbefaler vi å ta en titt på møtereferatene som legges ut fortløpende på hjemmesidene.

Fjellstyrets vedtak legges ut til offentlig kunngjøring i henhold til fjellovens § 10. Vedtakene kan påklages innen en frist på 3 uker fra den dag de er lagt ut til offentlig ettersyn i henhold til fjellovens § 10 og forvaltningslovens kapittel VI.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av