Treningskort for hund

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening? Det kan du få på Kvikne Østre Statsallmenning.

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening? Det kan du få på Kvikne Østre Statsallmenning.

Kvikne Fjellstyre selger treningskort for hund som gjelder for hele Kvikne Østre

Statsallmenning (KØS), både nordre og søndre terreng. Første treningsdato er 1. oktober og sesongkortet varer fram til 31. mars. Det selges i tillegg dags- og helgekort.

Mer informasjon om treningskortet.

Kart og vegbeskrivelse for KØS.

Publisert i Allgemein | Comments Off

Fredning av all rype innen KØS

Det var ikke bare Kvikne Østre Statsallmenning som opplevde dårlige tall under årets rypetaksering. Ryperapporten fra Norges Fjellstyresamband kan vise til dårlige tall over store deler av Sør- Norge.

Det var ikke bare Kvikne Østre Statsallmenning som opplevde dårlige tall under årets rypetaksering. Ryperapporten fra Norges Fjellstyresamband kan vise til dårlige tall over store deler av Sør- Norge.

Takseringsresultatene for Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) varierer for nordre og søndre del av allmenningen, men kyllingproduksjonen har ikke vært så lav siden 2009 for noen av terrengene. Total tetthet av ryper viste seg imidlertid å være bedre i søndre del enn i nordre.

På grunn av de dårlige takseringsresultatene vedtok Kvikne Fjellstyre at all rype (fjell- og lirype) fredes denne jaktsesongen. De som er tildelt småviltkort kan bruke disse som treningskort og jakte annet småvilt i tildelte periode og terreng. Fjellstyret refunderer om lag halvparten av avgiftene for kortene. Informasjon om dette er utsendt per epost til de det angår. Mange private grunneiere som grenser til KØS har også vedtatt fredning, eller strenge kvoter/baglimit. Tynset kommune vedtok fredning av all rype på Y-tjønnan eiendommen, som grenser til KØS i sør, for sesongens jakt.

Grunnen til nedgangen i rypebestanden fra i fjor er nok sammensatt, men smågnagerbestanden som var litt på oppgang i fjor høst kollapset i vinter. Den sene og kalde våren var heller ikke til det beste for kyllingproduksjonen.

Se takseringsresultatene fra 2002- 2015

Publisert i Allgemein | Comments Off

Medalje til KØS- jeger for største villreingevir

Kristoffer Langtjernet med vinnergeviret under jakt- og fiskedagene på Elverum. Foto: Erik Ydse

Kristoffer Langtjernet med vinnergeviret under jakt- og fiskedagene på Elverum. Foto: Erik Ydse

Den 30. august i 2014 skjøt Kristoffer Langtjernet fra Kvikne en storbukk i Forollhogna Kristoffer var andre reserve på trekningslista til Kvikne Fjellstyre og ble derfor veldig overrasket og glad over å bli tildelt en fellingstillatelse på storbukk.

I tillegg til råflaks med tildelinga skulle det vise seg at geviret på storbukken han skjøt ble det første fra Forollhogna villreinområde på 15 år som ble bedømt til over 1000 poeng!

Under jakt- og fiskedagene på Elverum fikk Kristoffer tildelt medalje for geviret som var bedømt til 1001,3 poeng og dermed ble det største villreingeviret fra hele Norge i 2014.

Publisert i Allgemein | Comments Off

Sein vår

Litj- hiåsjøen 20. juni i år. Det er akkurat mulig å komme ut med båten!

Litj- hiåsjøen 20. juni i år. Det er akkurat mulig å komme ut med båten!

Salt-hungrige bukker benytter saltsteinen ved Litj- hiåsjøen. Det blir enda ei lita stund før sauen kommer hit.

Salt-hungrige bukker benytter saltsteinen ved Litj- hiåsjøen. Det blir enda ei lita stund før sauen kommer hit.

Det er en sein vår i fjellet. Litj- hiåsjøen, hvor Kvikne Fjellstyre leier ut båt og garn, var i helga enda ikke helt isfri. Heldigvis ser det ut for at været nå har snudd og vi går mot varmere tider.

Til høyre ser du bilder fra fjellet fra helga som var.

 

 

Publisert i Allgemein | Comments Off

Reinsjakta er trukket

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole.

Trekninga av villreinjakt for KØS i 2015 er foretatt.

Den 6.5 ble det foretatt trekning av fellingstillatelser for villrein på Kvikne Østre Statsallmenning (KØS) for 2015 blant innkomne søknader fra innbyggere i gamle Kvikne sogn (Kvikne og Innset). Totalt 47 fellingstillatelser er tildelt KØS for 2015.

Under finner dere oversikt over resultatet av trekninga samt et infoskriv om den nye muligheten for lagsjakt innen KØS.

Tildeling av reinsjakt Kvikne Østre Statsallmenning 2015

Lagsjakt under villreinjakta

 

Publisert i Allgemein | Comments Off

Flotte skiforhold i fjellet

Flotte forhold for ski og hundekjøring ved nordytjønna 3.5.2015

Flotte forhold for ski og hundekjøring ved Nordytjønna 3.5.2015

Vinteren har sluppet taket nede i Kviknebygda, men i fjellet er det fortsatt flotte forhold.

Det gamle skarelaget ble i helga dekket av et par centimenter med nysnø og på søndag var det fantastisk innover fjellet med nysnø og strålende sol.

Publisert i Allgemein | Comments Off

Lysten på garnfiske i sommer?

Nå nærmer barmarksesongen seg og om du har tenkt deg innover til Litj- hiåsjøen på

Bua ved Litj- hiåsjøen

Bua ved Litj- hiåsjøen

garnfiske i sommer kan det være lurt å bestille båt og garn snart.

Hytteleie er på kr. 50,- pr. person pr. natt. Leie av båt og inntil 6 garn koster kr. 300,- pr døgn. (Husk fiskereglene: Maks 3 garn pr. person pr. natt!). Garna skal henges på plass igjen etter bruk, i gredd og vasket stand.

Nøkkel til garnbua fås etter bestilling ved henvendelse til sekretær i Fjellstyret. Fjellstyret oppfordrer fiskerne om å levere rapport om fangstene.

Mer om tilbudet

Publisert i Allgemein | Comments Off

Ny forvaltningsplan

Er du interessert i å lære mer om Kvikne Østre Statsallmenning? I så fall kan forvaltningsplanen være noe for deg.

Er du interessert i å lære mer om Kvikne Østre Statsallmenning? I så fall kan forvaltningsplanen være noe for deg.

Kvikne Fjellstyre har i møte av 9.4.2015 vedtatt en ny forvaltningsplan for Kvikne Østre Statsallmenning.

Planen inneholder mye interessant info om blant annet naturgrunnlaget og drift av allmenningen.

Du finner planen her

Publisert i Allgemein | Comments Off

Lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning fra 2015

Det blir mulighet for lagsjakt innen KØS i 2015.

Det blir mulighet for lagsjakt innen KØS i 2015.

Kvikne Fjellstyre gjorde i møte av 12.3.2015 vedtak om innføring av lagsjakt innen Kvikne Østre Statsallmenning (KØS). Frist for klage på vedtaket ihht. forvaltningsloven er nå gått ut og Fjellstyret ønsker derfor å orientere om at ordningen med mulighet for lagsjakt blir innført og gjeldende for jakta 2015.

Det er utarbeidet et reglement for søknad om lagsjakt og utførelse av selve lagsjakta. Se hele reglementet her: Reglement lagsjakt

Fjellstyret vil samtidig orientere om at trekning av reinsjakta blir foretatt etter at kvotene er klare, det vil si etter årsmøtet i Forollhogna villreinområde som er satt til den 25. april.

Publisert i Allgemein | Comments Off

Har du fått småviltjakt på KØS?

Trekning av småviltjakt for utenbygds på Kvikne Østre Statsallmenning ble foretatt under møte i Fjellstyret 9.4.2015. Av innenbygds søknader på småviltjakt var det, som tidligere år, så få at alle som hadde søkt ble tildelt jakt.

Her finner dere resultatene av trekninga:

Trekningsliste småviltjakt utenbygds 2015

Trekningsliste småviltjakt innenbygds 2015

Trekning av reinsjakt foretas etter at kvoten er klar (etter 25. april- årsmøtedato for Forollhogna villreinområde).

Publisert i Allgemein | Comments Off