Vel overstått villreinjakt

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole.

Bilde fra reinsjakta med Tynset ungdomsskole (fellingstillatelse gitt av Forollhogna villreinutvalg).

Fellingsresultatene fra villreinjakta innen Kvikne Østre Statsallmenning er nå klare. Av kvota på 5 storbukker ble alle felt (100 %), 6 av 10 (60 %) litj- bukker, 14 av 14 simler  (100 %) og 18 av 19 (94,7 %) kalver ble felt.

Totalt gir dette en fellingsprosent på 89, 58 for KØS, noe vi må kunne si oss fornøyd med. Også i år er det færrest litj- bukker som er skutt, imens fellinga av simler er rekord for KØS (66,7 % i 2013).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Undervisning om villrein og jakt

Elevene fulgte ivrig med da de fikk en innføring i den gamle bruken av fangstgroper.

Elevene fulgte ivrig med da de fikk en innføring i den gamle bruken av fangstgroper.

Den 3. september møtte 9’de klasser fra Kvikne og Rennebu ungdomsskoler opp til en utedag på Kvikne hvor fokuset var villrein. Ansatte fra Kvikne Fjellstyre, Kvikne Nasjonalparksenter og Statens Naturoppsyn (SNO) samarbeidet om å undervise ungdommene innen temaet. Nærmere 50 elever fikk da en innføring i gammel fangstkultur, villreinens sentrale rolle for bosetningen av Norge og de nyere tids utfordringer for villreinen. Ved elva Ya, der undervisninga foregikk, ligger ei lang rekke med fangstgroper. Elevene måtte selv lete opp flere av disse. De lærte videre om fangstgropsystemenes betydning for å tolke gamle villreintrekk, som ofte er de samme den dag i dag. I tillegg til det faglige utbyttet ble det en dag med strålende solskinn, høstfarger og bålkos. Regionalt oppsynsutvalg (ROU) sponset bussreise og pølser til alle elvene.

Villrein i siktet, men for langt hold.

Villrein i siktet, men for langt hold.

Undervisningen var en del av Forollhogna villreinutvalg sin satsing på villrein- og jaktopplæring for ungdom som følges opp av en dag med jakt på villrein hvor elevene får bli med oppsyn ut på jakt med fellingstillatelse gitt av villreinutvalget. To dager senere var derfor Kvikne skole med to Fjelloppsyn fra Kvikne Fjellstyre og Kvikne Utmarksråd på villreinjakt. Det ble ikke noe dyr på elevene den dagen, men finvær og nærkontakt med villrein gjorde allikevel dagen fullkommen.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Fiskekultivering

0_1 (2)

Utsett av ørretyngel på Kvikne Østre Statsallmenning 2014

Noen tjønner innen Kvikne Østre Statsallmenning har dårlig/ingen reproduksjon av fisk og i disse tjønnene settes det derfor jevnlig ut fisk.

Tillatelse til utsetting er gitt av fylkeskommunene i Hedmark og Sør- Trøndelag, ettersom tjønnene fordeler seg innen begge disse fylkene.

Til utsettinga har Kvikne Fjellstyre fått verdifull hjelp av ivrige, lokale fiskere.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Treningskort for småvilt

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

Ønsker du tilgang på fuglehundtrening?

I møte av 9.4.2014 vedtok Kvikne Fjellstyre å innføre salg av treningskort for KØS.

Mer informasjon om dette og hvordan du søker finner du her: Treningskort for jakthunder

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Rypetaksering

DSC_0303Rypetaksering for Kvikne er nå gjennomført og analysene er gjort. For Kvikne Østre Statsallmenning ser vi en klar oppgang fra de 2 foregående årene, spesielt i nordre terreng hvor kyllingtallene er gode og det er bra med fugl pr km2. Det er også en del mus å se i fjellet, selv om det er langt mellom lemenene.

Kvikne Fjellstyre har, i samråd med mangeårige feltansvarlig for takseringene, fastsatt årets kvote til 5 ryper per jeger/periode. Ved å begrense uttaket per jeger håper vi at bestanden kan ta seg ytterligere opp de kommende år, eventuelt at en nedgang i bestanden som følge av mer rovfugl og smårovvilt ikke vil bli så stor.

Vi håper at våre jegere respekterer kvotene og  ikke tar med seg mer fugl enn tillatt, opplevelser er det derimot ingen kvote på!

Her ser dere resultatene fra takseringa: Rypetaksering 2014

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Til inspirasjon!

Villreinjegere ved Storhøa.

Villreinjegere ved Storhøa.

Villreinjegerne kan kose seg med matpakken i den "splitter nye" Storhøbua.

Villreinjegerne kan kose seg med matpakken i den «splitter nye» Storhøbua.

Villreinjakta er godt i gang innen Kvikne Østre Statsallmenning. Så langt har det vært skiftende vindretning, men mye nordavær og dermed mye rein og tilsvarende mange fellinger innen Budal jaktvald (inkl. bla. Budal Statsallmenning).

Innen Kvikne har det også blitt felt en del rein, men det er fremdeles mange som kan se fram til flere fine dager i villreinfjellet. Her er noen bilder fra årets jakt til inspirasjon og glede for både villreinjegere og andre.

Ikke bare er bua nyoppusset, kjekke mannfolk har også tømt utedasset som for øvrig er å finne i motsatt ende av bua i forhold til inngangsdøra.

Ikke bare er bua nyoppusset, kjekke mannfolk har også tømt utedasset, som for øvrig er å finne i motsatt ende av bua i forhold til inngangsdøra.

Noen er ferdig å feie basten av geviret, andre er ikke begynt med det imens atter andre går rundt som lurvetroll i fjellet.

Noen er ferdig å feie basten av geviret, andre er ikke begynt med det, imens atter andre går rundt som lurvetroll i fjellet.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Villreinjaktstart

018

Glad jeger under jakta 2010. Foto: Frode Aalbu

I dag (20. aug) starter villreinjakta. På Kvikne Østre Statsallmenning har vi mange reinsjegere som nå  gleder seg til å starte jakta, kanskje har noen alt startet?

Under kortutdelinga fikk jegerne informasjon om jegerkontrakt og overgangsavtaler. Det er imidlertid viktig at alle leser -og setter seg godt inn i- jegerkontrakten og overgangsbestemmelsene, som er å finne på kontraktens bakside.

Lurer du på hva du må ha med deg av papirer? Se en oversikt på www.fjellstyrene.no

Mer info om villreinjakt innen Fo1 som Kvikne Østre Statsallmenning er en del av.

Skitt jakt!

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

En annerledes fiskekonkurranse

Gjør som Rønningsryssen og fangst ørekyte!

Gjør som Rønningsryssen og fangst ørekyte!

Kvikne Fjellstyre og Kvikne Utmarksråd inviterer til en fiskekonkurranse utenom det vanlige under årets fiskefestival. I løpet av helga (lørdag og søndag) kan du fangste ørekyte på Kvikne (Nåva, Ulvvatnet, Orkla, Inna, Innerdalsmagasinet og Storinnsjøen) og ta med til Vollan gård, hvor vi har stand, på søndag for oppmåling.

Den som har fangstet flest liter ørekyte vinner et flott varmrøykeri (ABURØYKEN). Vinneren kåres under markedsdagen på søndag ca. kl. 14.30. Siste frist for innlevering og oppmåling av ørekyta er derfor satt til søndag klokka 14.00.

Har du ikke ørekytruse fra før er det veldig enkelt å lage; kapp toppen av ei 1,5 liters brusflaske og snu den inn i bunnen som ei trakt. Stift de to delene fast i hverandre og fest et tau i rusa. Ha noen loffbiter i rusa før du senker den på et passende sted.

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Trekningsresultat KØS

Jakt i Forollhogna 2013

Jakt i Forollhogna 2013

 

Lurer du på om du har blitt tildelt jakt på KØS i 2014? Her finner du oversikt over alle som er trukket ut til jakt  på statsallmenningen samt en hel del reserver.

Trekningsresultat 2014

 

Kvikne Fjellstyre ønsker samtidig å orientere våre jegere -og andre som måtte være interesserte- om endringer i villreinjaktprisene som er en forsøksordning innvilget av Miljødirektoratet.

Svarbrev fra Miljødirektoratet

Orientering om forsøksordning villreinjaktpriser KØS 2014- 2016

Publisert i Allgemein | Kommentarer av

Trekning av villreinjakta på KØS

Blir det villreinjakt på "staten" på deg i år? Kom på trekninga og spennende foredrag på Vollan.

Blir det villreinjakt på «staten» på deg i år? Kom på trekninga og spennende foredrag på Vollan.

Kvikne Fjellstyre skal forestå trekning av villreinjakt for innenbygds på Kvikne Østre Statsallmenning tirsdag 20. mai klokka 21.00. I den anledning kommer Per Forsethlund fra Singsås (Pers naturvideo) til Vollan klokka 19.00 for å ha spennende foredrag om elg- og villreinjakt.

Foredraget koster kr 150/pers. Inngang kun på trekninga kl. 21.00 er gratis.

Det vil bli salg av enkel mat og drikke (både kort og kontant).

Publisert i Allgemein | Kommentarer av